Zespół


Adwokat Kinga Dagmara Siadlak ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a następnie w Koszalinie. Po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów pod numerem 172/11.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego - w tym rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód i separację, a także spraw dotyczących podziału majątku

Aplikant adwokacki Anna Kątnik-Mania jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską dotyczącą pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym napisała pod kierunkiem dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej. W 2014 roku została wpisana przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie na listę aplikantów adwokackich pod numerem 78/2014/A. Posiada także uprawnienia do zastępowania adwokata na zasadach określonych w art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Interesuje się problematyką z zakresu prawa karnego wykonawczego, zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego – w tym także rodzinnego.

​Sekretarz kancelarii Paulina Trzaskuś ukończyła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku filologii romańskiej z tytułem magistra oraz administracji, z którego uzyskała licencjat. Obecnie studiuje na ostatnim roku prawa, na Uniwersytecie Gdańskim. Biegle włada językiem francuskim, angielskim oraz hiszpańskim. W Kancelarii odpowiada za kontakt z Klientami, Sądami i innymi organami.
Ta strona używa plików cookies