Prawo Rodzinne

Adwokat Kinga Dagmara Siadlak w ramach prowadzonej działalności, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Należy mieć na uwadze, iż nie są to tylko sprawy o rozwód, separację czy też o alimenty, ale dotyczą także ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnim, a nawet zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej. Często następstwem orzeczenia rozwodu (rzadziej: łącznie ze sprawą o rozwód), staje się wystąpienie z wnioskiem o podział majątku, ewentualnie - gdy strony nie toczą sporu - istnieje możliwość sporządzenia planu podziału majątku, który w dalszej kolejności może posłużyć do spisania przez notariusza stosownej umowy.

Sprawy te, choć na pierwszy rzut oka wydają się proste, w rzeczywistości wymagają od pełnomocnika ciągłego samorozwoju, poszerzania wiedzy o najnowsze orzecznictwo i związanego z nim stanowiska doktryny.

Jedną z głównych przyczyn, dla których zmiany te odbywają się w sposób bardzo dynamiczny, jest z pewnością wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które w konsekwencji zaowocowało nie tylko tzw. „otwarciem granic”, ale także możliwością podjęcia pracy zarobkowej poza krajem.

W ten sposób, w pracy adwokata niezbędnym stała się znajomość najnowszych rozwiązań prawnych, analiza bieżącej literatury przedmiotu. Z tego też względu nasza kancelaria regularnie nabywa najnowsze piśmiennictwo, a także korzysta ze specjalnego serwisu prawniczego.

Co ważne, ciągła migracja obywateli naszego kraju sprawiła, iż koniecznym stało się sięganie po nowe rozwiązania technologiczne, korzystanie z metod pozwalających na sprawne komunikowanie się z klientami. Nasza kancelaria zapewnia możliwość porozumiewania się na odległość z pełnomocnikiem za pośrednictwem takich programów jak Skype, WhatsApp czy Viber. Nadto na bieżąco podejmowana jest korespondencja za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu mogą Państwo zapoznać się z aktualnym stanem swojej sprawy. Możliwość taką stwarza również skanowanie na życzenie klienta korespondencji nadesłanej z Sądu oraz doręczonej przez pełnomocnika strony przeciwnej.

Nasza kancelaria dysponuje także dostępem do Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Słupsku. W ten sposób mamy możliwość m. in. informowania Klientów o podejmowanych przez Sąd czynnościach takich jak np. wydanie postanowienia w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych czy wyznaczenie terminu rozprawy. Wychodząc także naprzeciw zapotrzebowaniom naszych Klientów, kancelaria podjęła się współpracy z Adwokatem Kościelnym, który zajmuje się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w toku procesu kościelnego.
Ta strona używa plików cookies