Kancelaria Adwokacka

Adwokat Kinga Dagmara Siadlak w ramach kancelarii świadczy pomoc prawną, która obejmuje m. in. udzielanie porad prawnych, reprezentowanie strony przed sądem i urzędami, sporządzanie opinii prawnych. Ponadto zapewnia stałą obsługę prawną dla firm na warunkach indywidualnie uzgadnianych z Klientem, a także współpracuje z Biurem Windykacyjnym, Kancelarią Radcy Prawnego oraz Adwokatem Kościelnym, który zajmuję się kościelnymi procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa (nie tylko w Polsce).

Mecenas Siadlak posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu:

 • prawa karnego, w szczególności:
  1. uczestnictwo w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze (w tym także związanych z tymczasowym aresztowaniem),
  2. obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, w tym także postępowania związane z wypadkiem przy pracy,
  3. dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie,
  4. postępowania wykonawcze (takich jak m. in. warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego - tzw. "obrączka"),

 • prawa cywilnego - w tym o charakterze:
  1. rodzinnym (takich jak: rozwód, separacja, alimenty, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, ustalenie kontaktów z małoletnimi, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej),
  2. spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku),
  3. spraw cywilnych związanych z podziałem majątku, sporządzaniem przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej.

Ta strona używa plików cookies